Wat doen wij

Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd in de arbeidzame periode. De uitkering gaat genoten worden indien men niet of gedeeltelijk (deeltijdpensioen) langer aan het arbeidsproces deelneemt. Dit kan zijn door (deeltijd) pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is één van de meest belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarden.
Of men nu werknemer, directeur groot aandeelhouder, directeur in loondienst, zelfstandig ondernemer; maat in een maatschap of vennoot in een vennootschap onder firma, voor eenieder is er de mogelijkheid om pensioen op te bouwen, hetzij onder de Wet Loonbelasting hetzij onder de Wet Inkomstenbelasting.

Daarnaast bestaat de Algemene Ouderdomswet.

Deze uitkering van overheidswege zorgt voor een levenslang basispensioen vanaf 67-jarige leeftijd. In beginsel voor iedere ingezetene in Nederland. De Belastingdienst zorgt voor de premieheffing, dat wordt geïnd gezamenlijk met het bedrag van de loon- en inkomstenbelasting. Mannen en vrouwen hebben een zelfstandig recht op AOW. De hoogte van de AOW-uitkering wordt afgeleid van het netto minimumloon.

Groeneweg Pensioen Consultancy inventariseert, analyseert en schrijft adviesrapportages aan zowel bedrijven als aan intermediairs die ondersteuning behoeven in pensioenvraagstukken.

Dit doen wij voor de directeur groot aandeelhouder, de directeur in loondienst, de zelfstandig ondernemer, de vennoot in de vennootschap onder firma, de commandiet in de commanditaire vennootschap, de maat in de maatschap en/of hun werknemers.

Naast advies werkzaamheden bemiddelt en adviseert Groeneweg Pensioen Consultancy in verzekeringen en/of bancaire oplossingen.

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven