Onze toekomstvisie

Na de mooie jaren negentig met hoge dekkingsgraden, premieholidays en terugstortingen werd in het eerste decennium van deze eeuw de versobering van ons pensioenstelsel in gang gezet.

Eindloonregelingen werden middelloonregelingen, indexaties bleven achterwege, nabestaandenpensioen op risicobasis werd de norm en premies schoten omhoog. De afgelopen jaren zette dit versneld door.

Opbouwpercentages dalen, uitkeringsovereenkomsten worden beëindigd en gaan verder als premieovereenkomsten, pensioenfondsen gaan in grote getale in liquidatie, boven een ton wordt fiscaal vriendelijk geen pensioen meer opgebouwd en de pensioen richtleeftijd is verschoven van de 65 jarige leeftijd naar de 67 jarige leeftijd en vanaf 2022 wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting.

Onze 65+-generatie is de meest welvarende generatie. Wij staan op pensioengebied nog net in de top drie van de wereld. Daar is jaren aan gebouwd. Laten wij dit niet allemaal afbreken. Wij zijn ervan overtuigd, dat de verschillen tussen pensioenverzekeraars en pensioenfondsen geleidelijk zullen verdwijnen.

Wij zijn voorstander van een geïndividualiseerde pensioenpot (een persoonlijke pensioenrekening). De voordelen die wij daarin zien zijn: maatwerk, flexibiliteit, meer eenvoud en doorzichtigheid. Dit alles met behoud van de Nederlandse collectieve pensioentraditie:

  • de verzekeringsrendementen (gerelateerd aan de sterftekans)
  • de beleggingsrendementen (rendement wordt direct bijgeschreven op de pensioenrekening);
  • de risicodelingsfunctie (solidariteit)

Zo kunnen wij met elkaar het pensioenstelsel verbouwen. Laten wij waken voor sloop en instorting.

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven