Berichtgeving 7 juni 2017

Geachte relatie,

Eén op de drie ondernemers schijnt zich nog steeds niet bewust te zijn van de Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer (PEB).

Zie bijlage de brief van de staatssecretaris van Financiën, waarop hij antwoord geeft op Kamervragen naar aanleiding van een verontruste belangengroepering: MKB Belangen.

Reeds vanaf 1 april 2017 is het PEB afgeschaft. Om het tijdig te kunnen beëindigen heeft de staatssecretaris  reeds in juli 2016 de contouren van de wet geschetst. De uiteindelijke coulance termijn die hij heeft gegeven is tot 1 juli 2017.

Het enige dat aan het einde van de coulance termijn moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Voor deze formalisatie dient de Algemene Vergadering bijeen te worden geroepen en te worden vastgelegd.

Ook tot 1 juli 2017 is het nog mogelijk om een verzoek in te dienen bij de verzekeraar om het verzekerd gedeelte terug te halen naar Eigen Beheer.

De beslissing om fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft niet voor het einde van de coulanceperiode te worden genomen. De DGA heeft tot en met 31.12.2019 de tijd.

Wij zijn het eens met de staatssecretaris, dat “de markt” waaronder accountants en pensioenadviseurs ruimschoots de tijd hebben gehad het geheel aan PEB problematiek tijdig te communiceren met al die 160.000 Directeur Groot Aandeelhouders die het treft. Inmiddels is er een inschatting dat zo’n 15% van de DGA’s kiest, c.q. de gelden liquide heeft, voor afkoop.

Het leek ons goed om zo kort voor 1 juli a.s. u nogmaals over dit onderwerp te informeren. Zie ook onze voorgaande opvolgende berichtgevingen “Wet uitfasering PEB” op de homepage van onze websitewww.groenewegpensioen.nl .  

Indien u in gesprek wilt, vragen en/of opmerkingen hebt, wij zijn u graag van dienst.

 

Bijlagen:

- Brief van de staatssecretaris van Financiën

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven