Berichtgeving 21 december 2016

Geachte relatie, beste vakgenoten,

U hebt inmiddels via de media gisteren en vanochtend kennis genomen van onze staatssecretaris Eric Wiebes, dat stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in Eigen Beheer is uitgesteld.

In een ijlbrief gisteren heeft hij aan de Voorzitter van de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel uit te stellen. De aanleiding is dat, in de tweede variant Omzetting in een OudedagsVerplichting (ODV), de toekomstige indexatie in één keer ten laste van de V&W mag worden gebracht. Dit beoogt het tegenovergestelde van de staatssecretaris zijn besparingen.

Aangezien de staatssecretaris in aanvang had gedacht, dat 70% voor afkoop zou kiezen, hij dit later heeft terug gebracht naar ruim 30%, zou dientengevolge zo’n 70% van de DGA’s kiezen voor Omzetting. Als het merendeel dus zou kiezen voor Omzetting, dan beoogt hij het tegenovergestelde van de geprognotiseerde belastingopbrengsten.

Hij heeft nu ook iets uit te leggen aan de Tweede Kamer.

Wij zijn en blijven ervan overtuigd, dat uitfasering voor een klein gedeelte van de DGA’s profijtelijk en verstandig is, immers door “de waarschijnlijke maas in de wet bij Omzetting” worden ook toekomstige indexaties naar achteren geschoven, dus t.z.t. gewoon afrekenen tegen het progressief tarief IB.

Wij vinden het van uitermate belang u z.s.m. te hebben geïnformeerd. Wij blijven u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen, die ook zijn te volgen op onze website “homepage”.

Met vriendelijke groet,

Jan Groeneweg

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven