Berichtgeving 20 maart 2017

Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Er is eindelijk duidelijkheid over het Pensioen in Eigen Beheer.
De Eerste Kamer heeft unaniem het wetsvoorstel Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer aangenomen op 7 maart 2017. Ingangsdatum wordt 1 april 2017.

Vanaf 1 april 2017 kan geen PEB meer worden opgebouwd. Vanaf deze datum kunnen ook geen verzekerde pensioenkapitalen meer worden overgeheveld.
De DGA’s krijgen nog gedurende drie maanden de tijd, tot 1 juli 2017, om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Het PEB moet dus vóór 1 juli 2017 premievrij zijn gemaakt.

Bij een gedeeltelijk extern verzekerd gedeelte moet ook een keuze gemaakt worden. Stopzetten of handhaven. Die vastlegging moet ook worden geformaliseerd in de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders + de pensioenbrief.

Inmiddels hebben wij daarover het nodige uitgedragen en geschreven. Het is nu de tijd om over te gaan tot actie. Met de DGA’s waarmee wij reeds in gesprek waren zullen wij hierover binnenkort contact opnemen van HOE nu verder om het geheel tijdig vast te leggen en af te wikkelen.

Er zijn drie keuzes voor het Eigen Beheer gedeelte:

1. Afkoop/ uitfasering

2. Omzetting naar ODV (oudedagsverplichting) bij de B.V.

3. Bevriezing van PEB op ongewijzigde voorwaarden

De definitieve keuze moet zijn gemaakt voor 1.1.2020. Concreet geldt er een overgangsrecht van drie jaar. Bij uitfasering/ afkoop geldt dat een korting op de loonheffing gefaseerd is aangegeven:

  • Bij uitfasering in 2017 een korting van 34,5% op de fiscale waarde.
  • Bij uitfasering in 2018 een korting van 25% op de fiscale waarde.
  • Bij uitfasering in 2019 een korting van 19,5% op de fiscale waarde.

In 2020 is het einde van het overgangsrecht. De mogelijkheid van afstempelen en afkoop/ omzetting is dan over. Het opgebouwde PEB blijft dan (ongewijzigd) premievrij gewaardeerd op fiscale en commerciële grondslagen.

Belangrijk is, dat bij de keuze uitfasering of omzetting de (ex)-partner van de DGA schriftelijk moet instemmen (een vereiste).

Alle DGA’s (140.000 in NL) moeten binnenkort beslissen over hun pensioen. Een verplichting is, dat er tijdig een informatieformulier aan de Belastingdienst moet worden overlegd. 
Dit voorgeschreven informatieformulier zal na bekendmaking ingang einde opbouw PEB (publicatie in de Staatscourant) door de Belastingdienst beschikbaar worden gesteld. (afwachten)

Gezien de complexiteit, einde opbouw PEB, is er dringend behoeft aan advies.
Wij zijn er klaar voor en helpen u graag.

Met vriendelijke groeten,
Jan Groeneweg

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven