Pensioen voor de werknemer / directeur in loondienst

De werknemer is een natuurlijk persoon die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Er bestaat een gezagsverhouding tussen de werknemer en de werkgever. De pensioenopbouw in werkgever – werknemer relatie is dan ook geregeld in de Wet op de Loonbelasting.

De werkgever doet de werknemer een toezegging voor opbouw van pensioen. Deze werkgever is dan ook afdracht van premies verschuldigd aan de verzekeraar. Ook als de werkgever een gedeelte van de totaalpremie in rekening brengt bij die werknemer, wordt die werknemersbijdrage bij de werknemer direct in mindering gebracht op het bruto inkomen voor heffing van de premies sociale verzekeringen en loonbelasting. Hierdoor ontstaat het fiscale voordeel van pensioenopbouw voor de werknemer. De opbouw van het pensioen wordt veilig gesteld door de werking van de Pensioenwet.

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven