Pensioen voor de directeur groot aandeelhouder

De term DGA geeft aan dat deze persoon zowel aandeelhouder als bestuurder/ werknemer is van de vennootschap. Voor pensioen is het “de werknemer” die direct of indirect 10% of meer van het (geplaatste) aandelenkapitaal bezit. De DGA geniet vanaf 2007 (ingang Pensioenwet) geen bescherming meer van de Pensioenwet.

Vanaf 1 april 2017 kan de DGA zijn pensioenopbouw voor de toekomst niet meer opbouwen binnen zijn eigen B.V. (= Pensioenopbouw in Eigen Beheer/ PEB).

Veel directeur groot aandeelhouders hebben het pensioen veilig gesteld in een verzekerde constructie, hetzij in een geheel verzekerde of gedeeltelijk verzekerde omgeving.
Indien de toezegging geheel was en is verzekerd, dan behoeft dat geen juridische aanpassing.
Indien het gedeeltelijk was en is verzekerd en het overige deel was toegezegd in Eigen Beheer, dan is (hopelijk) inmiddels de pensioentoezegging aangepast in de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de pensioentoezegging (pensioenbrief).

Nu pensioenopbouw in Eigen Beheer niet meer tot mogelijkheden behoort kan de DGA zijn pensioenopbouw voor de toekomst vooralsnog veilig stellen bij een professionele verzekeraar (= pensioenuitvoerder) mits hij/ zij bij einde PEB voor afkoop heeft gekozen, immers bij omzetting is het PEB voortgezet onder stringente regelgeving.

Vanzelfsprekend heeft de DGA naast eventueel verzekerd pensioen en niet te vergeten AOW opbouw ook de keuze zelf in privé zijn oudedagsvoorziening op te bouwen middels spaarvermogen (Box 3) of gerichte lijfrenteopbouw (Box 1).

Laat u zich vooral goed voorlichten over de mogelijkheden die er zijn en de valkuilen.

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven