De zelfstandig ondernemer

Voor deze natuurlijke persoon is geen pensioenopbouw mogelijk in werkgever-werknemer relatie, omdat deze relatie er niet is. Hij/zij is aangewezen op een (eigen) voorziening en wel als aanvulling op de AOW. De ruimte/hoogte van die aanvulling is na de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en daarna aanzienlijk beperkt. Aftrek van gelden is in principe alleen mogelijk indien er sprake is van “een pensioentekort”.

De hoogte hiervan bestaat uit twee elementen: de jaarruimte en de reserveringsruimte. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor deze ondernemers om de oudedagsreserve en stakingswinst om te zetten in een lijfrente. De gelden die hiervoor worden aangewend worden veelal weggezet in een lijfrente-, kapitaalverzekering of een bank-spaar-faciliteit. De storting wordt in mindering gebracht op de winst uit onderneming (uitgaven voor inkomensvoorzieningen). De uitkeringen t.z.t. worden belast tegen het progressieve tarief in box 1 inkomstenbelasting als inkomsten uit werk en woning.

ft appel slogan

Groeneweg Pensioen Consultancy
Frisostraat 23
3295 CE 's-Gravendeel

Telefoon: 085 489 48 79
Mobiel: 06 10 93 71 87
jan@groenewegpensioen.nl

Nieuwsbrief

Naar boven